O centru 2016-11-04T07:28:15+00:00
Dragi posjetioci!

Na ovoj stranici se nalaze sve relevantne informacije vezane za Islamski kulturni centar Graz.

12. novembra 2010 godine, nakon dugog traganja, naš Gospodar nam je uslišao dove, i podario nam mogućnost da kupimo zemljište veličine 12.000m2.

Na ovom zemljištu će u skoroj budućnosti biti sagrađen prvi Iskamski kulturni centar u R. Austriji. Izgradnja centra je podjeljena u četiri zasebne faze.

U prvoj fazi gradnje planirana je izgradnja džamije površine 400 muz galeriju koja će se prostirati na 200 m2. Uz džamiju je odobrena gradnja minareta visine 22 m2.

Druga faza obuhvata izgradnju Adminitrativno-edukativnog centra. U sklopu ovog centra će se izmođu ostalog naći biblioteka, učionice, amfiteatar, informatička sala, omladinski klub, konferencijska sala i kancelarijske prostorije.

U trecoj fazi dolazi poslovni centar u kojem će se uz nekoliko manjih poslovnih prostora naći i restoran.

U završnoj, četvrtoj fazi, planirana je izgradnja dvorane za višestruku namjenu, koja će moći pokrivati kako sportske tako i kulturne manifestacije naše zajednice.

 

Informacije o Islamskom kulturnom centru Grac:

Stranica arhitetskog natjecaja

Islamski Kulturni Centar Graz – brošura

 

Idejno riješenje:

Islamski kulturni centar Graz – Faze izgradnje

Islamski kulturni centar Graz – Cjelokupni plan

Islamski kulturni centar Graz – Dvorište

Islamski kulturni centar Graz – Fasada

Islamski kulturni centar Graz – Džamija

Islamski kulturni centar Graz – Džamija iznutra

 

X